Individuální dovoz

Vážení individuální dovozci vozidel APRILIA a MOTO GUZZI ze zahraničí, při individuálních dovozech potvrzujeme výhradně formulář předepsaný pro tyto účely Ministerstvem dopravy ČR, nazývající se „VÝPIS z technických údajů (VOZIDLO PODLÉHAJÍCÍ REGISTRACI)" jehož vzor naleznete v příloze této informace. Formulář vydává a předvyplňuje každá stanice STK.

V konkrétním případě nám musí žadatel zaslat/předložit kompletní dokumentaci sestávající z těchto dokladů:

  • Originál formuláře Výpis z technických údajů řádně vyplněný a potvrzený od STK dle pokynů na formuláři uvedených (ke stažení na této straně, vlevo - Přílohy).
  • Čitelnou fotokopii kompletního technického průkazu vozidla ze země původu-dovozu
  • Kontaktní údaje žadatele (jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa)

Pouze v případě kompletních dokladů jsme schopni žádost zpracovat, tj. doplnit požadované technické údaje vozidla, žádost řádně zaregistrovat na intranetových stránkách Ministerstva dopravy určených pro síť STK a takto zpracovanou žádost zaslat poštou žadateli.

Žádosti zpracováváme v přiměřených lhůtách 5-30 dní a tuto službu zpoplatňujeme poplatkem ve výši 1.000 - 3.000 Kč + DPH v závislosti na objemu požadovaných dat, typu a stáří vozidla apod. Zejména u starších vozidel jsme vždy nuceni komunikovat přímo s výrobcem za účelem zaslání technických podkladů což má za následek možné prodloužení lhůty vyřízení i navýšení ceny.

V žádném případě nejsme schopni z organizačních důvodů vyřizovat žádosti na počkání nebo tentýž den. Doporučujeme proto všem žadatelům zasílat kompletní dokumentaci poštou na naši pražskou adresu A SPIRIT a.s., Vrbova 1427/19, 14700 Praha 4 - Braník. Zpracovanou žádost následně zasíláme na dobírku poštou.

UPOZORNĚNÍ:

Pro individuální dovozy potvrzujeme výhradně výše uvedené formuláře, neposkytujeme jakékoliv jiné technické podklady, např. prohlášení o typovém schválení apod.

Rovněž nevystavujeme duplikáty COC listů.

Zásadně nepotvrzujeme jakékoliv údaje pro vozidla dovezená ze zámoří (USA, Kanada, Austrálie, Japonsko apod.). Vozidla vyrobená pro tyto trhy neodpovídají svými parametry (zejména emise, osvětlení aj.) normám pro provoz na komunikacích v EU a výrobce nepodporuje jejich dovoz do Evropy. Nemáme tedy k dispozici k těmto vozidlům jakákoliv relevatní data.

Vyrobil Informsys | WEBB Creative